• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Śmiałe wyzwania dyplomatyczne
Nowoczesne media z całą swoją agresywnością i coraz to mniejszym przywiązaniem do pełnionej misji starają się w głównej mierze zrealizować odpowiednie domysły finansowe na nadciągający rok. Planowanie ramówki w telewizji tak samo jak łączenie tematyki do czasopism opiera się w głównej mierze na podstawie analizy tego, co cieszy się całkiem największym zainteresowaniem. Wszystko to niestety nie wiedzie do wyśmienitego poziomu informowania opinii powszechnej, a ta wielokrotnie bierze własną wiedzę o rzeczywistości wyłącznie z tego, co uwidocznia telewizja oraz zapisuje ogólnodostępna prasa. To smutne, dostrzega się to w wielu badaniach socjologicznych, które dowodzą, jak niewielka wspólnota w pełnej społeczności posiada realną wiedzę na temat najróżniejszych szczegółów układu politycznego. Nawet znajomość programów dyplomatycznych partii, na jakie się głosuje, nie jest tak powszechne, jak wolno by zakładać w przeciętnej demokracji liberalnej. To przykre, nie wszystkie społeczeństwa w takim samym stopniu czują się zobligowane do asystowania w demokracji.

Szczegóły na stronie: https://www.refmat.org.pl/

Categories: Blog

Comments are closed.