• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Aktualnie kondycja UE

Główne przyczyny aktualnego kryzysu gospodarczego
Świat znajduje się w tym momencie w wielkim kryzysie ekonomicznym. Choć trudno porównywać obecną sytuację do tej, która miała miejsce przed II wojną światową, to jednak problem jest wielki. Jakie są w takim razie najważniejsze przyczyny tak dużego kryzysu? Oczywiście kryzysy nie są niczym nowym, ale wszystko ma własną przyczynę. A więc tak naprawdę źródło obecnego kryzysu znajduje się w USA. W końcu to we właśnie tym kraju banki operowały ogromnymi pieniędzmi, bez żadnej kontroli odpowiednich instytucji. Banki w istocie nie są typowymi przedsiębiorstwami, więc muszą być ściśle kontrolowane – tak naprawdę tego zabrakło.
Tak naprawdę liberalizacja sektora bankowego zaczęła się za prezydentury Reagana – chyba najlepszego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Krok po kroku banki miały coraz większą swobodę, mogły udzielać pożyczek tym osobom, które w istocie nawet nie powinny być wpuszczone do banku. Później Bill Clinton wprowadził tę ustawę, która sprawiła, że typowe banki dostały nieograniczoną możliwość działania. Czyli tradycyjne banki złączyły się z bankami komercyjnymi – to śmiertelne połączenie, bo banki powinny być pewne. Czy banki szwajcarskie byłyby tak powszechnie szanowane, gdyby tak bardzo ryzykowały? Naturalnie szkodliwa polityka władz Stanów Zjednoczonych to nie wszystko. Najważniejsza jest najzwyczajniej chciwość.

Categories: Blog

Comments are closed.